Ανεξαρτήτες Αρχές

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) http://www.asep.gr
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών http://www.adae.gr/adae
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων http://www.eett.gr
Eθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης http://www.esr.gr/
Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών http://www.bank-omb.gr/