Διεθνείς χρήσιμες συνδέσεις

  • Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - (The European Commission)
  • Συμβούλιο της Ευρώπης
  • ΟΑΣΕ (OSCE)
  • ΟΟΣΑ (OECD Online)
  • Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
  • Οδηγός πηγών ευρωπαϊκού δικαίου [ανεπίσημος]