Πολιτικές μας

1.Σκοπός

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ("ΟΠΥ") αντιπροσωπεύουν τη βάση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς ή της οντότητας για λογαριασμό της οποίας εκτελείτε αυτήν τη συμφωνία ("εσείς") και την Web intelligence, Inc. ("Χριστόφορος Λάζαρης", ή «εμάς»). Με αλληλογραφία μαζί μας, περιήγηση στις σελίδες ιδιοκτησίας μας ή χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με την τρέχουσα έκδοση: αυτών των Όρων, της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, της Πολιτικής Υποστήριξής μας, της Πολιτικής Επιστροφών Χρημάτων και Χρεώσεων, Η Πολιτική Απορρήτου, η Πολιτική Συντήρησης Διακομιστή μας (server) , καθένα από τα οποία ενσωματώνεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Αυτές οι Πολιτικές ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς από εμάς. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τις τροποποιήσεις. Μπορείτε πάντα να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των Όρων στην παρούσα σελίδα.

2.Πελάτες

Ενώ εξυπηρετούμε την επιχείρησή σας στο Διαδίκτυο, είμαστε ανεξάρτητος ανάδοχος. Έχουμε τον έλεγχο μόνο των προϊόντων και των υπηρεσιών που σας παρέχουμε απευθείας και δεν ευθυνόμαστε για τις ενέργειές σας, τις ενέργειες τρίτων παρόχων υπηρεσιών ή τις ενέργειες ατόμων που χρησιμοποιούν την παρουσία σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, δηλαδή, τους τελικούς χρήστες σας.

3. Υπηρεσίες

Η Web intelligence παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες της, τα οποία συλλογικά αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης ως «Υπηρεσίες». Ανεξάρτητα από το αν πληρώνετε για μια Υπηρεσία ή παρέχεται ως μέρος ενός πακέτου, ως αυτόνομη πλήρης τιμή ή υπηρεσία με έκπτωση ή δωρεάν, οποιαδήποτε Υπηρεσία ζητάτε ή επιτρέπετε να παρέχεται από την Web intelligence περιλαμβάνεται ως μέρος των «Υπηρεσιών » αναφερόμαστε σε αυτούς τους Όρους Χρήσης και τις άλλες Πολιτικές. Όλες οι Υπηρεσίες υπόκεινται σε κάθε Πολιτική μας. Ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να παρέχονται από τρίτα μέρη και οι όροι παροχής υπηρεσιών ή η χρήση τους που μπορεί να περιέχουν πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους θα ισχύουν επίσης για τη χρήση τέτοιων Υπηρεσιών από εσάς. Μπορούμε να αλλάξουμε τις προδιαγραφές ή τις λεπτομέρειες των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να αλλάξουμε τις Υπηρεσίες. Επιπλέον, τα τρίτα μέρη με τα οποία έχουμε συνάψει σύμβαση για την παροχή Υπηρεσιών ενδέχεται να αλλάξουν την προσφορά τους ανά πάσα στιγμή, μεταξύ της στιγμής αγοράς και της ημερομηνίας παράδοσης των Υπηρεσιών. Θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στις Υπηρεσίες.

1. Γνωσιακή βάση

Πρόσθετες πληροφορίες για τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να βρείτε στη Γνωσιακή μας Βάση, που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.us4u.gr/knowledgebase. Αυτοί οι Όροι διέπουν όπου βρίσκονται σε σύγκρουση με οτιδήποτε δημοσιεύεται στη Γνωσιακή Βάση.

2. Προσφορά Υπηρεσιών.

Η Web intelligence προσφέρει μια σειρά από διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αυτών που αναφέρονται παρακάτω. Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οι Πολιτικές μας ισχύουν για όλες τις Υπηρεσίες, είτε αναφέρονται παρακάτω είτε όχι. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους που υποδεικνύονται και οι λεπτομέρειες σε αυτούς τους ιστότοπους δεν τροποποιούν ούτε συμπληρώνουν αυτούς τους Όρους Χρήσης ή τις Πολιτικές μας.

3. Όροι που αφορούν τις υπηρεσίες ονομάτων τομέα (domain names)

 1. Μεταπωλούμε ονόματα τομέα (domain names). Όταν κάνετε αίτηση για την κατοχύρωση ενός ονόματος τομέα, το αίτημά σας διαβιβάζεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)  (www.gr) ή στους συνεργάτες παρόχους μας για τις καταλήξεις που δεν είναι σε gr. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Ονομάτων Τομέα μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τις πολιτικές και τις διαδικασίες καταχώρισης ονομάτων τομέα της ITE, επομένως παρακαλούμε διαβάστε τις. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://grweb.ics.forth.gr/public/terms. Λόγω των μηχανισμών της καταχώρισης ονόματος τομέα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το όνομα τομέα σας θα καταχωρηθεί. Μετά την εγγραφή, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι το όνομα τομέα σας δεν θα λήξει και θα ανανεωθεί έγκαιρα και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν παράλειψη ή ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε ακύρωση. Θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να ανανεώσουμε τυχόν ονόματα τομέα που έχουν οριστεί για αυτόματη ανανέωση. ΠΑΡΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
 2. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να διερευνήσετε πλήρως και να διασφαλίσετε ότι το όνομα τομέα που καταχωρείτε δεν παραβιάζει τα νομικά ή πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Δεν ελέγχουμε για να δούμε εάν ένα όνομα τομέα που καταχωρείτε ή χρησιμοποιείτε παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους και σας προτείνουμε να ζητήσετε τη συμβουλή νομικού συμβούλου προτού καταχωρήσετε οποιοδήποτε τομέα.
 3. Η Web intelligence θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νομική εντολή για ακύρωση, τροποποίηση ή μεταφορά του ονόματος τομέα σας όπου κρίνεται απαραίτητο.

4. Όροι που ισχύουν για συγκεκριμένες υπηρεσίες φιλοξενίας.

Για όλες τις μη διαχειριζόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παροχή των firewall και του λογισμικού και για όλη την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την ασφάλεια και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τις Υπηρεσίες Dedicated server.

Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία μας με root access αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν αλλαγές που κάνετε κατά τη χρήση αυτής της πρόσβασης και η Web intelligence ενδέχεται να μην είναι σε θέση να διορθώσει τυχόν αλλαγές, να ανακτήσει δεδομένα ή να αντιστρέψει οποιαδήποτε ζημιά κάνετε χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες Root Access. Θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατόπιν αιτήματος.

Οι λογαριασμοί φιλοξενίας VPS επιτρέπεται να χρησιμοποιούν έως και δύο εκατομμύρια (2.000.000) inode. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετες παρατάσεις πέραν του ορίου των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) inode, αλλά το αίτημα θα ικανοποιηθεί μόνο μετά από γραπτή αίτηση προς εμάς και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Για λογαριασμούς Shared hosting VPS και Managed Dedicated Hosting, τα αντίγραφα ασφαλείας παλαιότερα των τριάντα (30) ημερών σε λογαριασμό πελάτη ενδέχεται να αφαιρεθούν από τον διακομιστή κατά την κρίση μας.

 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε μη επιτρεπτά υλικά από τους διακομιστές μας ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. 

 

Η Φιλοξενία Email επιτρέπει σε έναν χρήστη να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών cPanel, για τη δημιουργία ή τη διαγραφή λογαριασμών email, τη διαχείριση κωδικών πρόσβασης, τον καθορισμό ορίων χώρου γραμματοκιβωτίου ή τη διαμόρφωση άλλων ρυθμίσεων για συγκεκριμένους διακομιστή. Οι υπηρεσίες Φιλοξενίας Email υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς αποθήκευσης και διαγράφουμε αυτόματα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κάδο απορριμμάτων ή στον διαγραμμένο φάκελο, αφού αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περάσουν από τριάντα (30) ημέρες, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε τα όρια αποθήκευσης. Ενδέχεται επίσης να διαγράψουμε την αλληλογραφία στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή μαζικής αλληλογραφίας, αφού αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περάσουν από τριάντα (30) ημέρες, προκειμένου να βοηθήσουμε στη διαχείριση των ορίων αποθήκευσης. Ανεξάρτητα από τυχόν αυτόματες δωρεάν υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να αποθηκεύσετε τα email σας τοπικά για να διασφαλίσετε ότι θα είναι διαθέσιμα όταν χρειαστεί. Εάν διαγραφεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση τέτοιων μηνυμάτων, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ανάκτηση τυχόν μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Οι Υπηρεσίες Φιλοξενίας Email μας δεν διασφαλίζουν ότι τα εισερχόμενα και εξερχόμενα email σας θα παραδοθούν. Ρυθμίσεις πέρα από τον έλεγχό μας ενδέχεται να επηρεάσουν την παράδοση των email, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε φάκελο ανεπιθύμητων μηνυμάτων (Spam) ή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν παραδίδονται καθόλου. Η μαύρη λίστα διευθύνσεων IP πέρα από τον έλεγχό μας μπορεί επίσης να επηρεάσει την παράδοση email.

 

4. Μεταπωλητές

Είτε είστε μεταπωλητής, είτε χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες φιλοξενίας μεταπωλητών, συμφωνείτε να τηρείτε και να δεσμεύεστε από τους όρους αυτών των Όρων και των Πολιτικών μας, συμπεριλαμβανομένων όλων των διατάξεων που σχετίζονται με την αποζημίωση και τον τερματισμό για παραβίαση αυτών των Όρων και των Πολιτικών μας. Όλοι οι πρόσθετοι ή διαφορετικοί όροι, παραστάσεις, εγγυήσεις ή διαθήκες από αυτούς που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή τις άλλες Πολιτικές μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται σχετικά με τις δυνατότητες οποιωνδήποτε Υπηρεσιών από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, απορρίπτονται συγκεκριμένα. Επιπλέον, αυτοί οι προτεινόμενοι πρόσθετοι ή διαφορετικοί όροι θα θεωρηθούν παραβίαση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακύρωση του λογαριασμού σας.

 

 

5. Πρόσβαση

Δεν θα έχετε φυσική πρόσβαση σε κανέναν από τους διακομιστές στους οποίους είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα σας. Αυτοί οι διακομιστές, θα κοινοποιούνται συχνά με τρίτα μέρη. Η χρήση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, μπορεί να επηρεάσει τη χρήση και τη διαχείριση του διακομιστή από εσάς. Δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια για να περιορίσετε τη χρήση ή να τροποποιήσετε τη λειτουργικότητα του διακομιστή ή της Υπηρεσίας ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε σχετικού εξοπλισμού.

 

6. Control panel 

Οι υπηρεσίες cPanel, παρέχονται μέσω τρίτου μέρους. Όταν εγγράφεστε για χρήση του cPanel με οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη της cPanel, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://cpanel.com/legal-store.html. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη του cPanel πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες που σχετίζονται με το cPanel.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 (η «Ημερομηνία έναρξης νέας άδειας cPanel»), εάν το πακέτο σας διαθέτει πρόσβαση σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την cPanel, θα ισχύει άδεια cPanel για το πακέτο σας. Το πακέτο σας θα καθορίσει ποιος τύπος άδειας cPanel θα ισχύει. Κάθε τύπος άδειας cPanel συνοδεύεται από έναν καθορισμένο αριθμό λογαριασμών cPanel που μπορούν να δημιουργηθούν. Εάν χρειάζεστε επιπλέον λογαριασμούς cPanel από αυτούς που περιλαμβάνονται στην προεπιλεγμένη άδεια cPanel του σχεδίου σας, μπορεί να σας ζητηθεί είτε να αναβαθμίσετε το σχέδιό σας είτε να αγοράσετε επιπλέον λογαριασμούς cPanel.

 

7. Εγγραφή. Πληροφορίες λογαριασμού

α. Εγγραφή.

ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ, ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ.

Ενδέχεται να υποβληθείτε σε πιστωτικό έλεγχο και έλεγχο για πιθανή απάτη και πρέπει να παρέχονται ακριβείς πληροφορίες για τους σκοπούς αυτού του ελέγχου. Επιπλέον, πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, δηλώνετε και εγγυάστε στην Web intelligence ότι:
(i) έχετε την εμπειρία και τις γνώσεις που απαιτούνται για τη χρήση των Υπηρεσιών. (ii) κατανοείτε και εκτιμάτε τους κινδύνους που υπάρχουν για εσάς, την επιχείρησή και το άτομό σας, οι οποίοι προέρχονται από τη χρήση των Υπηρεσιών και την επιχειρηματική δραστηριότητα στο Διαδίκτυο γενικά. και (iii) θα μας παρέχετε υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εμάς για την παροχή των Υπηρεσιών.

β. Πληροφορίες λογαριασμού.

Πρέπει να μας παρέχετε ακριβείς πληροφορίες κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Πρέπει επίσης να διατηρείτε ενημερωμένες αυτές τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email σας, κατά τη διάρκεια της σχέσης μας. Περιστασιακά, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email σχετικά με τις Υπηρεσίες. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για διακοπές στις Υπηρεσίες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους, που βασίζονται σε επικοινωνίες μέσω email που κατευθύνονται εσφαλμένα ή έχουν αποκλειστεί από εφαρμογή τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος της αδυναμίας σας να διατηρήσετε ενημερωμένα στοιχεία λογαριασμού και επικοινωνίας ή για περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό μας.

γ. Ασφάλεια λογαριασμού

Είστε υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται με, από ή κάτω από τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας είτε πραγματοποιούνται από εσάς είτε από άλλους. Όλη η πρόσβαση στον λογαριασμό, ο κωδικός πρόσβασης και άλλα μέτρα ασφαλείας είναι δική σας ευθύνη. Η Web intelligence δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του λογαριασμού.

Εκτός από τους όρους της Πολιτικής Υποστήριξης, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.us4u.gr/policies#Support-Policy, σε σχέση με τις υπηρεσίες υποστήριξης, θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις εξουσιοδοτημένες ενέργειες που γίνονται από το προσωπικό υποστήριξής μας χρησιμοποιώντας το Σύνδεση. Πριν ζητήσετε υποστήριξη, θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

Συμφωνείτε να παραχωρήσετε στην Web intelligence άδεια πρόσβασης στους λογαριασμούς σας με σκοπό την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων με τον λογαριασμό ή τον διακομιστή και να επιβεβαιώσετε τη συμμόρφωση με όλες τις Πολιτικές μας. Πραγματοποιούμε επίσης, αυτοματοποιημένες σαρώσεις δεδομένων για λόγους ασφαλείας και διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε δικαιώματα, να τροποποιήσουμε αρχεία ή να θέσουμε αρχεία σε καραντίνα που θεωρούνται κακόβουλα.

8. Διάρκεια συμφωνίας. Χρέωση & Πληρωμή.

 1. Δεν δεσμευόμαστε να παρέχουμε Υπηρεσίες, έως ότου λάβουμε την πληρωμή από εσάς. Θα ξεκινήσουμε την παράδοση των Υπηρεσιών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της υπηρεσίας - προϊόντος και θα συνεχίσουμε μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στη σελίδα που περιγράφει τις Υπηρεσίες που βρίσκεται στη διεύθυνση https://clients.us4u.gr/clientarea.php?action=services.
 2. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ.
  Η Αρχική Διάρκεια θα ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ για διαδοχικές περιόδους ίσης διάρκειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη ανανέωση, ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφής χρημάτων και χρέωσης που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.us4u.gr/oroi-xrisis. Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τις Υπηρεσίες, πρέπει να μας ειδοποιήσετε χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους πριν από την αυτόματη ανανέωση για Όρο Ανανέωσης. Μπορείτε να μας ενημερώσετε με:

  Υποβολή ακύρωσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη ενός όρου ανανέωσης μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας ακύρωσης που βρίσκεται στο clients.us4u.gr/supporttickets.php ή

  Επικοινωνήστε μαζί μας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη ενός όρου ανανέωσης, στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση lia(at)webintel.gr (αντικαταστήστε το "(at)" με "@") ή επικοινωνώντας μαζί μας, μέσω της πύλης πελατών μας στη διεύθυνση clients.us4u.gr

 3. Λήξη για δικούς σας λόγους.
  Ανεξάρτητα από τη μέθοδο τερματισμού από εσάς, απαιτείται έγκυρη απόδειξη ιδιοκτησίας λογαριασμού και εξουσιοδότηση ακύρωσης για τον τερματισμό ενός λογαριασμού.

  Κάθε μέρος μπορεί να τερματίσει τις Υπηρεσίες, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν, παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση στο άλλο. Δεχόμαστε ακυρώσεις μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας ακύρωσης που βρίσκεται στο clients.us4u.gr. Εάν τερματίσετε για λόγους ευκολίας, θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις για τη διάρκεια της τότε ενεργής Αρχικής διάρκειας ή Ανανέωσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με την Εγγύηση επιστροφής χρημάτων, ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφής χρημάτων και χρέωσης, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.us4u.gr/oroi-xrisis.

  Πριν από την ακύρωση, σας ζητάμε, αλλά δεν το απαιτούμε, να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε κλιμάκωση του ζητήματός σας, εάν η ακύρωσή σας οφείλεται σε μη ικανοποιητικές υπηρεσίες ή σε μη ικανοποιητική απάντηση σε προηγούμενο ζήτημα. Εάν η συμφωνία σας μαζί μας είναι για καθορισμένη διάρκεια, επικοινωνήστε μαζί μας πριν την ακύρωση για να καθορίσετε ποιες θα είναι οι χρεώσεις σας σε σχέση με τον τερματισμό. Όλα τα αιτήματα ακύρωσης πρέπει να υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας ακύρωσης που βρίσκεται στο https://clients.us4u.gr/submitticket.php

 4. Τερματισμός φιλοξενίας από την Web intelligence.
  Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε αμέσως τις Υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση: (α) για παραβίαση αυτών των Όρων, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε Πολιτικής μας. (β) για την αδυναμία σας να πληρώσετε τυχόν οφειλόμενα ποσά, (γ) για την αποτροπή διακοπής της υπηρεσίας από έναν πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου ή άλλο πάροχο υπηρεσιών δικτύου ή (δ) για την προστασία της ακεραιότητας του δικτύου της Web intelligence ή της ασφάλειας των Υπηρεσιών. Δεν δικαιούστε ειδοποίηση ή διαμαρτυρία εάν ασκήσουμε αυτά τα δικαιώματα. Μετά τον τερματισμό, ο λογαριασμός σας θα κλείσει, τα δεδομένα θα διαγραφούν και όλα τα οφειλόμενα και πληρωτέα τέλη και χρεώσεις θα πρέπει να καταβληθούν σε εμάς. Μόλις κλείσει ο λογαριασμός σας, δεν έχουμε καμία ευθύνη: (x) να προωθήσουμε email ή άλλες επικοινωνίες ή (y) να διατηρήσουμε οποιοδήποτε αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων που προηγείται της ημερομηνίας τερματισμού. Εάν επιτρέπεται, σας ενθαρρύνουμε να διατηρήσετε ενεργή την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, εάν προσπαθήσετε να προωθήσετε το email σας ή άλλες επικοινωνίες. Εάν αναστείλουμε ή τερματίσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών μας επειδή έχετε παραβιάσει αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε από τις Πολιτικές μας, δεν θα σας παράσχουμε πίστωση.

 5. Για Παράβαση.
  Μπορείτε να τερματίσετε τις Υπηρεσίες με την εμφάνιση υλικής παραβίασης από την Web intelligence, η οποία δεν έχει φτιαχτεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της γραπτής ειδοποίησης της παραβίασης. Η ειδοποίηση για μια ουσιώδη παραβίαση πρέπει να περιέχει επαρκείς λεπτομέρειες για να εντοπίσουμε την παραβίαση και να προσπαθήσουμε να λάβουμε διορθωτικά μέτρα.

 6. Πρόσβαση μετά τον τερματισμό.
  Εάν είμαστε σε θέση να παρέχουμε δεδομένα από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε έναν λογαριασμό που έχει τερματιστεί, θα υποβληθείτε σε εφάπαξ χρέωση εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €) ή περισσότερο για την κάλυψη του κόστους της πρόσβασης. Όλα τα δεδομένα σε λογαριασμούς που δεν ανανεώνονται ή έχουν τερματιστεί θα αφαιρεθούν από τους διακομιστές μας και πιθανότατα θα χαθούν ανεπανόρθωτα. Οποιαδήποτε πακέτα εγγραφής τομέα που σχετίζονται με αυτούς τους λογαριασμούς, θα ακυρωθούν επίσης.

 7. Χρέωση, επιστροφή χρημάτων και πληρωμή.
  Ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφής χρημάτων και χρέωσης, που βρίσκεται παρακάτω στην ενότητα Πολιτική επιστροφής χρημάτων και χρέωσης με
  λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες και διαδικασίες χρέωσης, επιστροφών χρημάτων και πληρωμής.

9. Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Δεν θέλουμε να φύγει κανένας πελάτης. Ωστόσο, εάν θέλετε να φύγετε, προσφέρουμε μια Εγγύηση επιστροφής χρημάτων που θα σας επιτρέψει να λάβετε πλήρη ή μερική επιστροφή χρημάτων ορισμένων χρεώσεων. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την πολιτική, ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφής χρημάτων και χρέωσης.

10. Χρήση των Υπηρεσιών

Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, διέπεται από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Πολιτικών μας. Η Web intelligence ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Ή ΣΥΝΕΧΕΙΣ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ WEB INTELLIGENCE ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ Ή ΟΤΙ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΙΟ Ή ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΛΑΘΗ.

11. Μαρτυρίες

Μπορείτε να μας παρέχετε γραπτή ή προφορική επικύρωση των Υπηρεσιών μας σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς («Υπογραφή»). Η Επικύρωση, θα είναι ο πραγματικός απολογισμός από πρώτο χέρι της εμπειρίας σας χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας. Τυχόν Εγκρίσεις που παρέχετε θα ανήκουν σε εμάς και μπορούμε, κατά την κρίση μας, να χρησιμοποιήσουμε την Επικύρωση για να προωθήσουμε τις Υπηρεσίες μας αυτοπροσώπως, σε έντυπο, διαδικτυακό και σε όλα τα άλλα μέσα. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε την Επικύρωση για συντομία ή άλλους λόγους, εφόσον είναι συνεπής με την αρχική σας έγκριση. Σε σχέση με τη χρήση της Επικύρωσής σας, συμφωνείτε με το παρόν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα, το επώνυμο, την κατάσταση καταγωγής, τη φωνή ή την ομοιότητα ή/και τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε σχέση με τη δημοσίευση της Επικύρωσης. Εάν, οποιαδήποτε στιγμή, θέλετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την Καταχώρισή σας, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την Καταχώριση αμέσως μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας.

12. Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΕΞΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ WEB INTELLIGENCE. Η WEB INTELLIGENCE, δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων ή καταστροφή, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν από: (i) τις εξουσιοδοτημένες μας ενέργειες, (ii) εκείνες τις ενέργειες που πραγματοποιείτε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, (iii) αστοχίες υλικού, (iv) τυχόν αποτυχίες λογισμικού ή άλλης τεχνολογίας, ή (v) τερματισμός, ακύρωση ή αναστολή λογαριασμού.

13. Άδειες. Πνευματική ιδιοκτησία Ιδιοκτησία δεδομένων

Οι υπηρεσίες που εκτελούνται ή παρέχονται από την Web intelligence είναι είτε πρωτότυπες εργασίες της, είτε είναι έργα τρίτων από τα οποία ηWeb intelligence έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες παροχής. Με το παρόν σας χορηγούμε άδεια χρήσης των Υπηρεσιών και της τεχνολογίας σύμφωνα με τους όρους αυτών των Όρων, συμπεριλαμβανομένων των Πολιτικών μας. Η άδεια είναι μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη υπεξουσιοδοτήσιμη σε όλο τον κόσμο και χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης και λήγει όταν εσείς ή ηWeb intelligence τερματίσετε τις Υπηρεσίες.
Όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και το ενδιαφέρον για την τεχνολογία και τις Υπηρεσίες της Web intelligence θα παραμείνουν στην Web intelligence ή στους δικαιοπάροχους της Web intelligence. Δεν επιτρέπεται να παρακάμψετε συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των συμφερόντων ιδιοκτησίας της Web intelligence  ή των δικαιοπαρόχων της στην τεχνολογία ή τις Υπηρεσίες που σας παρέχονται. Επιπλέον, δεν μπορείτε να αναθεωρήσετε αυτήν την τεχνολογία ή τις Υπηρεσίες.

Χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε όπως ορίζεται στους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Με το παρόν χορηγείτε στην Web intelligence και σε τυχόν τρίτα μέρη που χρησιμοποιούνται από την Web intelligence για την παροχή των Υπηρεσιών, μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα άδεια χρήσης για χρήση, διάδοση, μετάδοση και αποθήκευση περιεχομένου, τεχνολογίας και πληροφοριών που παρέχονται από εσάς.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κοινής χρήσης δεδομένων και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου μας.

14. Εγγύηση Web intelligence

Η Web intelligence, εγγυάται ότι θα εκτελεί τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τα ισχύοντα βιομηχανικά πρότυπα. Για να υποβάλετε αξίωση παραβίασης της εγγύησης, πρέπει να ειδοποιήσετε εγγράφως τηνWeb intelligence, διευκρινίζοντας την παραβίαση με εύλογη λεπτομέρεια, εντός τριάντα (30) ημερών από την εικαζόμενη παραβίαση. Το μοναδικό και αποκλειστικό σας μέσο αποκατάστασης και η αποκλειστική υποχρέωση της Web intelligence, σε περίπτωση παραβίασης αυτής της εγγύησης, είναι, κατά την επιλογή τηςWeb intelligence, (i) να εκτελέσει εκ νέου τις Υπηρεσίες ή (ii) να σας εκδώσει πίστωση με βάση το ποσό του χρόνου που οι Υπηρεσίες δεν ήταν σύμφωνες με αυτήν την εγγύηση, αφαιρείται ("αναλογικά") με το χρονικό διάστημα που ήταν σε συμμόρφωση. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

15. Οι αντιπρόσωποί σας και οι δεσμεύσεις σας

Συμφωνείτε να συνεργαστείτε καλοπροαίρετα μαζί μας, για να διευκολύνουμε τη χρήση των Υπηρεσιών σας. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την παροχή σωστών στοιχείων επικοινωνίας και τιμολόγησης και τη διασφάλιση ότι εσείς, οι υπάλληλοί σας ή/και οι αντιπρόσωποί σας έχετε επαρκή τεχνική εξειδίκευση για να κατανοήσετε πώς να εφαρμόσετε τις Υπηρεσίες.

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι εσείς ή η οντότητα που εκπροσωπείτε, έχετε την γνώση και τις τεχνικές δεξιότητες για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους όρους που περιγράφονται στην Πολιτική υποστήριξης φιλοξενίας , που βρίσκεται εδώ

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι έχετε πλήρη εξουσιοδότηση, να συμφωνήσετε με τους όρους αυτών των Πολιτικών εκ μέρους της εταιρείας που εκπροσωπείτε, αν εκπροσωπείτε κάποια εταιρία.

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι εσείς ή/και η εταιρεία σας δεν έχετε ταυτοποιηθεί ή καταχωρηθεί ως Ειδικά Προσδιορισμένο Εθνικό ή Αποκλεισμένο Πρόσωπο από το Υπουργείο Οικονομικών των Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλης χώρας.

16. Αποποίηση ευθυνών

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, Ή ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ. Καμία προφορική ή γραπτή πληροφορία ή συμβουλή που δίνεται από την Web intelligence, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους ιδιοκτήτες, τους διευθυντές, τα στελέχη ή τις θυγατρικές της σύμφωνα με αυτούς τους Όρους ή με άλλο τρόπο, δεν θα δημιουργήσει αντιπροσώπευση ή εγγύηση ή με οποιονδήποτε τρόπο αυξάνει το εύρος οποιωνδήποτε αντιπροσώπων και εγγυήσεις που ορίζονται σε αυτούς τους. Η Web intelligence ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.

Η Web intelligence, δεν ευθύνεται και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε δεδομένων που μεταφέρονται είτε προς ή από εσάς είτε αποθηκεύονται από εσάς ή οποιονδήποτε από τους πελάτες σας μέσω των Υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς. Η Web intelligence, δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων, για οποιονδήποτε λόγο. ΗWeb intelligence δεν ευθύνεται για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή οποιαδήποτε αλλοίωση, διαγραφή, κλοπή, καταστροφή, αλλαγή ή ακούσια αποκάλυψη, δεδομένων, πληροφοριών ή περιεχομένου, που μεταδίδονται, λαμβάνονται ή αποθηκεύονται στο δίκτυό της.

Η Web intelligence, δεν φέρει ευθύνη και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνης για παραβιάσεις δεδομένων ή παραβίαση δεδομένων που προκαλούνται από την αδυναμία σας να διατηρήσετε ενημερωμένες τις εφαρμογές Ιστού συμπεριλαμβανομένων των προσθηκών.

Η WEB INTELLIGENCE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ, Η WEB INTELLIGENCE ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΑΣ. Καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, που παρέχεται από αυτές τις τρίτες οντότητες στην Web intelligence δεν θα μεταβιβαστεί σε εσάς, ούτε θα ισχυριστείτε ότι είστε τρίτος δικαιούχος αυτών των εγγυήσεων.

17. Περιορισμός Ευθύνης

Είναι υποχρέωσή σας να διασφαλίζετε την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τον τίτλο ή την ιδιοκτησία και την ασφάλεια για οτιδήποτε λαμβάνετε από το Διαδίκτυο. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΟΤΙ Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΗΣ WEB INTELLIGENCE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, THN ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΣΑΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ: (Α) ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, (Β) ΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Ή (Γ) ΑΠΩΛΕΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ, ΧΑΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΧΑΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ, Ο όρος «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ WEB INTELLIGENCE» ΘΑ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΟΥΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ WEB INTELLIGENCE.

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ WEB INTELLIGENCE, ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ RANKING ΣΤΗΝ GOOGLE Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΑΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ WEB INTELLIGENCE ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ.

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ WEB INTELLIGENCE δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν: (i) συμβάντα ανωτέρας βίας που περιγράφονται στην Ενότητα 20(β), παρακάτω, (ii) προβλήματα ή διακοπές λειτουργίας που προκαλούνται λόγω επανεκκινήσεων κατά τη διάρκεια τυπικών περιόδων συντήρησης, ή (iii) Προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας, όπως ορίζεται περαιτέρω στην Πολιτική συντήρησης διακομιστή μας. Η δέσμευσή μας για το χρόνο λειτουργίας που περιγράφεται στην Πολιτική συντήρησης διακομιστή, δεν ισχύει για διακοπές στη χρήση του δικτύου από εσάς λόγω παραβίασης αυτών των Όρων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών μας.

18. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβή την Web intelligence και το προσωπικό της, τις συνεργαζόμενες και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, τους παρόχους υπηρεσιών τρίτων και καθένα από τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, μετόχους και αντιπροσώπους τους (καθένας «αποζημιωμένο μέρος» και, συλλογικά, «αποζημιωμένα μέρη») από και έναντι όλων των αξιώσεων, ζημιών, απωλειών, ευθυνών, αγωγών,  απαιτήσεων, διαδικασιών (είτε νομικών ή διοικητικών) και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρου) που προκύπτουν από ή που σχετίζονται με (i) τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσπαθειών που σχετίζονται με τη μεταφορά δεδομένων που ζητάτε από το προσωπικό της Web intelligence ή εξουσιοδοτείτε να διεξάγει το προσωπικό της Web intelligence. (ii) οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή οποιασδήποτε Πολιτικής της Web intelligence, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των παραβιάσεων που οδηγούν σε διακοπή του δικτύου. (iii) οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε από τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις ή τις διαθήκες σας που περιέχονται σε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Πολιτικών. ή (iv) τυχόν πράξεις ή παραλείψεις σας. Οι όροι αυτής της ενότητας θα ισχύουν για τυχόν τερματισμό αυτών των Όρων ή των Υπηρεσιών. Μόνο για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι όροι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του "εσείς" περιλαμβάνουν εσάς, τους πελάτες σας, τους επισκέπτες του ιστότοπού σας και τους χρήστες των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας, η χρήση των οποίων διευκολύνεται από εμάς.

Πολιτική συντήρησης διακομιστή

1. Σκοπός

Αυτή είναι η Πολιτική Συντήρησης Διακομιστή της Web intelligence. Αυτή η Πολιτική συντήρησης διακομιστή συζητά τους τρόπους με τους οποίους συντηρούμε την τεχνολογία μας και βελτιώνουμε και τη διαχείριση των Υπηρεσιών (όπως ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών) και πώς θα επηρεαστείτε από αυτές τις ενέργειες. 

2. Διαθεσιμότητα

Προσφέρουμε uptime λειτουργίας 99,9%. Θα καταβάλουμε τις εμπορικά εύλογες προσπάθειές μας για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, για να λειτουργούν με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο, οι διακομιστές και ο εξοπλισμός δικτύου απαιτούν τακτική συντήρηση και αναβαθμίσεις ("Προγραμματισμένος χρόνος διακοπής λειτουργίας") και αναγνωρίζετε ότι από καιρό σε καιρό οι Υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων λόγω προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας ή αιτίες πέρα από τον έλεγχό μας. Θα σας παρέχουμε εμπορικά εύλογη εκ των προτέρων ειδοποίηση για προγραμματισμένους χρόνους διακοπής λειτουργίας και θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να ελαχιστοποιήσουμε οποιαδήποτε άλλη διακοπή, αδυναμία πρόσβασης ή αδυναμία λειτουργίας των διακομιστών ιστού μας, αλλά δεν φέρουμε ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα.

3. Συντήρηση

Οι προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του Προγραμματισμένου Χρόνου Διακοπής λειτουργίας, δεν θα εμπίπτουν στη δέσμευσή μας για χρόνο λειτουργίας 99,9%. Η Web intelligence θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να ενημερώσει τους πελάτες της Web intelligence όσο το δυνατόν νωρίτερα για τυχόν προβλεπόμενες εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας.

Ορισμοί. Ορίζονται τρεις τύποι διακοπής λειτουργίας συντήρησης:

«Συντήρηση ρουτίνας» σημαίνει ένα εβδομαδιαίο σύντομο χρόνο διακοπής λειτουργίας που είναι απαραίτητος για γρήγορες ενημερώσεις και ενημερώσεις κώδικα που απαιτούν επανεκκινήσεις.

«Ολοκληρωμένη Συντήρηση» σημαίνει μεγαλύτερο μηνιαίο ή με άλλο τρόπο προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας που είναι απαραίτητος για πιο σημαντικές βελτιώσεις.

«Συντήρηση έκτακτης ανάγκης» σημαίνει μια υπηρεσία που επηρεάζει τη συντήρηση που είναι τόσο σοβαρή που απαιτεί άμεση προσοχή.

Ο "Προγραμματισμένος χρόνος διακοπής λειτουργίας" περιλαμβάνει τα (i) και (ii) παραπάνω.

Διαστήματα. Τα προγραμματισμένα διαστήματα διακοπής λειτουργίας είναι τα εξής (η ζώνη ώρας είναι όπου βρίσκεται το κέντρο δεδομένων ή ο διακομιστής):

 • Tακτική συντήρηση (εβδομαδιαία).
  Τα πρωινά της Κυριακής, από τις 12:00 έως τις 5:00 π.μ., οι διακοπές δεν πρέπει να ξεπερνούν τα δεκαπέντε (5) λεπτά εκτός αν προκύψουν άλλα προβλήματα και ΔΕΝ θα ανακοινωθούν.
 • Πλήρης Συντήρηση (Μηνιαία ή Προγραμματισμένη).
  Το πρώτο Σάββατο απόγευμα κάθε μήνα από τις 7:00 μ.μ. έως τις 7:00 π.μ. της Κυριακής το πρωί ή έχει προγραμματιστεί και κοινοποιηθεί με άλλο τρόπο στους επηρεαζόμενους πελάτες μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας σας.
 • Συντήρηση έκτακτης ανάγκης.
  Αυτός ο τύπος συντήρησης δεν είναι εγγενώς προγραμματισμένος και χρησιμοποιείται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώσουμε τους πελάτες σε περίπτωση που αυτό καταστεί απαραίτητο.

Περιορισμοί. Αυτή η Πολιτική συντήρησης διακομιστή περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: (i) κοινόχρηστους διακομιστές και λογαριασμούς, (ii) διακομιστές και λογαριασμούς μεταπωλητών, (iii) διακομιστές και λογαριασμούς VPS, (iv) αποκλειστικούς διακομιστές και λογαριασμούς, (v) όλο τον εξοπλισμό δικτύου, και (vi) εσωτερικές ιστοσελίδες, όπως χρέωση και υποστήριξη. Οι σημαντικές αναβαθμίσεις συστήματος ενδέχεται να απαιτούν επιπλέον Προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

4. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

Προτού επιχειρήσετε να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα μόνοι σας , ΚΑΝΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦO ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ. Η Web intelligence δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων ή καταστροφή, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προκύπτει από: (i) τις εξουσιοδοτημένες μας ενέργειες, (ii) εκείνες τις ενέργειες που πραγματοποιείτε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, (iii) αστοχίες υλικού ή (iv) οποιοδήποτε λογισμικό ή άλλη τεχνολογία που αποτύχει.

Πολιτική υποστήριξης

1. Σκοπός

Αυτή είναι η Πολιτική Υποστήριξης της Web intelligence. Ο σκοπός αυτής της Πολιτικής Υποστήριξης είναι να ορίσει με σαφήνεια τις πολιτικές και τις διαδικασίες υποστήριξης μας, έτσι ώστε όλοι οι πελάτες να έχουν ξεκάθαρη εικόνα του τι μπορούν να περιμένουν από εμάς και τι περιμένουμε από εσάς, τον πολύτιμο πελάτη μας, σε σχέση με την παράδοση και χρήση των Υπηρεσιών (όπως ορίζεται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών).

Ζητάμε από κάθε πελάτη να διαβάσει αυτές τις πολιτικές και να εξοικειωθεί με αυτές. Ανυπομονούμε να παρέχουμε ποιοτική υποστήριξη για όλες τις ανάγκες φιλοξενίας σας. 

2. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

Προτού επιχειρήσετε να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα μόνοι σας ή μας ζητήσετε να λύσουμε κάποιο πρόβλημα στις υπηρεσίες σας, ΚΑΝΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ. Η Web intelligence, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή καταστροφή, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προκύπτει από: (i) τις εξουσιοδοτημένες ενέργειες μας, (ii) εκείνες τις ενέργειες που πραγματοποιείτε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, (iii) αστοχίες υλικού ή (iv) οποιοδήποτε λογισμικό ή άλλη τεχνολογία.

3. Μέθοδοι Υποστήριξης

 1. Υποστήριξη. Η υποστήριξη που προσφέρουμε, περιλαμβάνεται ως Υπηρεσία. Δεν χρεώνουμε για την απάντηση σε TICKET τεχνικής υποστήριξης, τηλεφωνικές κλήσεις ή LiveChat, αλλά αναμένουμε από εσάς να συμμορφώνεστε με τους όρους αυτής της Πολιτικής Υποστήριξης και των άλλων Πολιτικών μας όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την Υπηρεσία.
 2. Ticket Τεχνικής Υποστήριξης.  Αυτό είναι το κύριο σύστημα υποστήριξής μας. Σχεδόν ΟΛΑ τα ζητήματα θα απαιτούν την υποβολή ενός ticket προβλημάτων. Αυτή, είναι η προτιμώμενη μέθοδος μας, λόγω της ικανότητας παρακολούθησης ζητημάτων για επίλυση και μας δίνει χρόνο για σωστή επανεξέταση και έρευνα προβλημάτων. Παρακαλώ, μην υποβάλλετε πολλά tickets για το ίδιο πρόβλημα, καθώς αυτό δημιουργεί απλώς σύγχυση. Εάν χρειάζεται να προσθέσετε πληροφορίες σε ένα υπάρχον ticket, κάντε το στο υπάρχον ticket, πραγματοποιώντας είσοδο στο σύστημα υποστήριξης ή απαντώντας στο email του ticket.
 3. LiveChat. Το LiveChat, είναι διαθέσιμο κάνοντας κλικ στο κουμπί Ζωντανή Βοήθεια στον ιστότοπό μας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε αμέσως, με έναν από τους εκπροσώπους μας. Λόγω της φύσης της ζωντανής συνομιλίας, στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και να ανοίξουμε ένα ticket υποστήριξης για λογαριασμό σας. Η ομάδα μας επικεντρώνεται στη διασφάλιση των σωστών αναλύσεων το συντομότερο δυνατό.
 4. Τηλέφωνο. Στην απίθανη περίπτωση που αντιμετωπίσετε διακοπή της υπηρεσίας, σας ζητούμε να καλέσετε αμέσως την ομάδα υποστήριξής μας και να αναφέρετε το πρόβλημα. Το προσωπικό υποστήριξής μας θα συνεργαστεί μαζί σας για την επίλυση του προβλήματος. Κατανοούμε ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αποφύγουμε οποιoδήποτε πρόβλημα. Το προσωπικό μας θα συγκεντρώσει όλες τις λεπτομέρειες από εσάς κατά τη διάρκεια της κλήσης μας και θα ανοίξει ένα ticket για λογαριασμό σας. Θα χαρούμε πολύ να σας καλέσουμε ξανά εάν δώσετε έναν αριθμό επιστροφής κλήσης ή θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό τηλεφώνου που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας εάν δεν παρέχεται αριθμός επιστροφής κλήσης.

4. Σχέσεις με τους πελάτες

Προσπαθούμε να σας παρέχουμε ευγενική, επαγγελματική και τεχνικά ακριβή υποστήριξη. Παρόλο που καταλαβαίνουμε πόσο απογοητευτικά μπορεί να είναι τα τεχνικά προβλήματα, σας ζητάμε να μας συμπεριφέρεστε με σεβασμό και θα κάνουμε το ίδιο. Οι απώτεροι στόχοι μας είναι οι ίδιοι, παρέχοντάς σας υποστήριξη έγκαιρα.

5. Ώρες Υποστήριξης

Τα παρακάτω χρονικά πλαίσια είναι όταν παρέχεται η ισχύουσα μέθοδος υποστήριξης. Μπορείτε φυσικά να υποβάλετε tickets εκτός αυτού του χρονικού πλαισίου, αλλά ενδέχεται να μην ληφθούν απαντήσεις έως ότου συνεχιστούν οι εργάσιμες ώρες.

6. Υποστήριξη

Tickets Τεχνικής Υποστήριξης: 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα

LiveChat: 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα

Τηλέφωνο: 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα

Τιμολόγηση tickets: Δευτέρα-Παρασκευή 9:00 π.μ. - 17:00 ώρα Ελλάδος

7. Υποστήριξη τιμολόγησης και πωλήσεων

Ο χειρισμός των ticket χρέωσης (Billing), γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφής χρημάτων και χρέωσης, που βρίσκεται εδώ, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές χρέωσης της Web intelligence. Μπορείτε να προβάλετε τιμολόγια και να ενημερώσετε τον τρόπο πληρωμής σας μεταβαίνοντας στo portal πελατών που βρίσκεται στη διεύθυνση: clients.us4u.gr

 

Πολιτική αποδεκτής χρήσης

1. Σκοπός

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Αυτή είναι η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης της Web intelligence. Αυτή η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (Π.Α.Χ.), εξετάζει τις προσδοκίες που έχουμε από εσάς και τις υποχρεώσεις σας, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας (όπως ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.)
Η Web intelligence, δραστηριοποιείται στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ δικτύων υπολογιστών. Στόχος μας, είναι να επιτρέψουμε στους χρήστες μας πλήρη πρόσβαση σε όλα όσα έχει να προσφέρει το Διαδίκτυο και να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτή η Π.Α.Χ., διευκολύνει αυτόν τον στόχο ρυθμίζοντας τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Λόγω της εξελισσόμενης φύσης του Διαδικτύου, της επιχείρησής μας και των διάφορων τρόπων με τους οποίους μπορεί να γίνει κατάχρηση του εξοπλισμού, της τεχνολογίας ή του δικτύου μας, οι καταχρηστικές δραστηριότητες που δεν ορίζονται σε αυτή την Π.Α.Χ. ενδέχεται να εξακολουθούν να απαγορεύονται. Για τον ίδιο λόγο, διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε αυτή την Π.Α.Χ. συχνά και αυτοβούλως. Η πιο πρόσφατη έκδοση θα δημοσιεύεται πάντα εδώ.

2. Πολιτικές φιλοξενίας Web intelligence. Πολιτικές τρίτων

 1. Αυτό η Π.Α.Χ. και οι άλλες Πολιτικές μας αποτελούν μέρος της σύμβασής σας μαζί μας και διέπουν τη χρήση του δικτύου και των πόρων μας και την παροχή των Υπηρεσιών από εμάς (όπως ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.) Εάν είστε πελάτης, έχετε συμφωνήσει να συμμορφωθείτε με τις Πολιτικές μας χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή όταν επιλέξατε "Συμφωνώ" με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας. Εάν δεν είστε άμεσος πελάτης μας, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτή την Π.Α.Χ. χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς ή μέσω αυτής.
 2. Δεσμεύεστε από πολιτικές τρίτων που σας παρέχουν Υπηρεσίες μέσω του Web intelligence. Σας ενθαρρύνουμε να δείτε προσεκτικά τις πολιτικές μας, προτού συμφωνήσετε να δεσμεύεστε από αυτή την Π.Α.Χ. Θα σας παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πολιτικές κατόπιν αιτήματός σας.

3. Κατάλληλη Χρήση Υπηρεσιών Φιλοξενίας

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, γίνονται σεβαστά. Η διαδικασία ειδοποίησης μας σχετικά με πιθανή παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας γίνεται μέσω ticket. Απαιτείται να συμμορφώνεστε με τους νόμους που διέπουν τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλους νόμους που διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών και της πνευματικής ιδιοκτησίας από εσάς.

4. Απαγορευμένες Χρήσεις

 1. Απαγορεύεται η ανεπιθύμητη εμπορική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SPAM. Το δίκτυό μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση για λίστες αλληλογραφίας με περισσότερους από πεντακόσιους (500) παραλήπτες και δεν μπορείτε να στείλετε email σε περισσότερους από πεντακόσιους (500) παραλήπτες. Εάν χρειάζεται να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περισσότερους από πεντακόσιους (500) παραλήπτες, επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξής μας για μια λίστα με άλλους παρόχους υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν την εργασία. Ακόμα κι αν στείλετε email σε λιγότερους από πεντακόσιους (500) παραλήπτες, θα θεωρήσουμε ότι η αλληλογραφία σας είναι αυτόκλητη ή SPAM, εάν έχει ως αποτέλεσμα ορισμένα παράπονα προς εμάς, διαταράσσει το δίκτυό μας ή μας υποβάλλει σε δυσμενείς ενέργειες από άλλους παρόχους Διαδικτύου. Διαβάστε τον "Νόμο CAN-SPAM" και βεβαιωθείτε ότι κάθε εμπορικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε συμμορφώνεται με αυτόν τον Νόμο. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που είναι "συμβατό με CAN-SPAM" ενδέχεται να απαγορεύεται διαφορετικά από την Π.Α.Χ. μας. Εάν πιστεύετε ότι ένας από τους πελάτες μας ασχολείται με την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, στείλτε ένα email που περιέχει όλες τις κεφαλίδες και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη διεύθυνση: abuse(at)webintel.gr (αντικαταστήστε το "(at)" με το "@").
 2. Ορισμένο περιεχόμενο απαγορεύεται. Είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο που μεταδίδεται ή αποκτάται, χρησιμοποιώντας το δίκτυό μας. Απαγορεύεται η μετάδοση, αποθήκευση ή παρουσίαση οποιασδήποτε πληροφορίας, δεδομένων ή υλικού κατά παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυό μας για να διευκολύνετε την παραβίαση οποιουδήποτε συγκεκριμένου νόμου ή κανονισμού ή αυτής της Π.Α.Χ.. Οι δραστηριότητες που αναφέρονται παρακάτω, έχουν σκοπό να σας παρέχουν παραδείγματα δραστηριοτήτων και περιεχομένου που απαγορεύονται αυστηρά από αυτό τη Π.Α.Χ. και δεν είναι τελικές. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του δικτύου μας για τη φιλοξενία περιεχομένου που σχετίζεται με τις ακόλουθες δραστηριότητες ή για τη συμμετοχή σε αυτές.
  1. Topsites;
  2. Σενάρια/ρομπότ IRC, IRCD (διακομιστές irc), ιστότοποι AutoSurf/PTC/PTS/PPC.
  3. Σαρωτές IP, Προγράμματα/Σενάρια/Εφαρμογές Bruteforce.
  4. Mail Bombers/Spam Scripts.
  5. Αρχεία Dump/Mirror Scripts (παρόμοια με το rapidshare).
  6. Ανώνυμες ή μαζικές πύλες SMS.
  7. Ιστότοποι ή σύνδεσμοι προς ιστότοπους που υποστηρίζουν την ανθρώπινη βία και τα εγκλήματα μίσους.
  8. Ιστότοποι που προωθούν παράνομες δραστηριότητες, ή σύνδεση με άλλους ιστότοπους που προωθούν παράνομες δραστηριότητες·
  9. Πώληση ή με άλλο τρόπο διάδοση πορνογραφικού ή άλλου ερωτικού υλικού, ανεξάρτητα από τη λογοτεχνική του αξία·
  10. Φιλοξενία γκαλερί μικρογραφιών για ενήλικες/ανταλλαγές banner.
  11. Λαχεία/τζόγος ή αλυσιδωτές επιστολές, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο και ανεξάρτητα από την υπηκοότητά σας.
  12. Διαφήμιση, υποστήριξη ή λειτουργία Προγραμμάτων Επιτοκίου Υψηλής Απόδοσης (HYIP), σχημάτων Ponzi ή Pyramid, προγραμμάτων βασικών τραπεζών, Προγραμμάτων συναλλαγών τραπεζικών ομολόγων/τραπεζικών ομολόγων ή σχετικών τοποθεσιών.
  13. Δόλιες τοποθεσίες (Συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τοποθεσιών που αναφέρονται στη διεύθυνση aa419.org & escrow-fraud.com).
  14. Μετάδοση ή ροή ζωντανών αθλητικών γεγονότων (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF, κ.λπ.) ή τηλεόρασης·
  15. Εξορύκτες κρυπτονομισμάτων/bitcoin.
  16. Πλαστοπροσωπία άλλου χρήστη ή με άλλο τρόπο παραποίηση του ονόματος χρήστη κάποιου σε email, αναρτήσεις Usenet, στο Internet Relay Chat (IRC) ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία Διαδικτύου·
  17. Dox ή ανάρτηση στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης, όπως διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου ατόμων με την ελπίδα να προκληθεί ζημιά ή βλάβη στο εν λόγω άτομο. Αυτό δεν καλύπτει κυβερνητικούς αξιωματούχους όταν παρέχουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας ή το τηλέφωνο εργασίας των εκπροσώπων.
  18. Περιεχόμενο που προωθεί ή υποστηρίζει την εμπορία ανθρώπων με οποιοδήποτε σχήμα ή μορφή, όπως καθορίζεται από την αποκλειστική κρίση της Web intelligence, ιστότοπους που προωθούν την πορνεία ή υπηρεσίες συνοδείας.
  19. Μη φιλική προς το δίκτυο δραστηριότητα (π.χ. απόπειρες παρεμβολής στο δίκτυο ή στις συνδέσεις δικτύου μας ή που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα άλλων ατόμων ή συστημάτων να χρησιμοποιούν το δίκτυό μας ή το Διαδίκτυο)·
  20. Δημιουργία, δημοσίευση ή αποστολή Warez, Roms, CD-Key, σπασίματα, κωδικοί πρόσβασης, σειριακούς αριθμούς, ιούς Διαδικτύου, ιούς τύπου worm ή δούρειους ίππους, συμμετοχή σε επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας ή φιλοξενία περιεχομένου που προορίζεται να βοηθήσει άλλους να νικήσουν την Τεχνική προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
  21. Ανάρτηση συνδέσμων προς απαγορευμένα αντικείμενα, διευκόλυνση παραβίασης των Πολιτικών μας ή παροχή οδηγιών σε άλλους για παράνομες ή απαγορευμένες δραστηριότητες. και
  22. Ρύθμιση ή χρήση (μέσω της Υπηρεσίας) διακομιστών μεσολάβησης, σεναρίων μεσολάβησης/ανωνυμοποιητών κάθε είδους.

 

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος άλλος πελάτης χρησιμοποιεί το δίκτυό μας κατά παράβαση αυτών των Πολιτικών, επικοινωνήστε μαζί μας.

3. Σταθερότητα Δικτύου.

Το δίκτυό μας έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις αναμενόμενες ανάγκες των πελατών, των χρηστών και των αναγκών μας. Εάν διαπιστώσουμε ότι η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς παραβιάζει τις Πολιτικές μας ή βλάπτει τη σταθερότητα του εξοπλισμού, της τεχνολογίας ή του δικτύου μας, ενδέχεται να αναστείλουμε τη χρήση του δικτύου, να μειώσουμε το εύρος ζώνης που είναι διαθέσιμο για χρήση ή να τερματίσουμε τη μεταξύ μας συμφωνία κατά την απόλυτη κρίση μας.

4. Παρακολούθηση Επικοινωνιών.

Έχουμε το καθήκον και την υποχρέωση να συμμορφωνόμαστε με τη Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, θα παρακολουθείται. Συμφωνείτε ότι δεν θεωρούμαστε ασφαλές μέσο επικοινωνίας για τους σκοπούς του νόμου περί απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ότι δεν έχετε καμία προσδοκία για το απόρρητο. Κατά καιρούς ενδέχεται να παρακολουθούμε τη χρήση του δικτύου από εσάς για στατιστικούς σκοπούς και για να βελτιώσουμε τη χρήση του δικτύου μας.

5. Παιδική Πορνογραφία.

Η Web intelligence, υιοθετεί μια ισχυρή στάση μηδενικής ανοχής για την παιδική πορνογραφία, το περιεχόμενο που θεωρείται ότι είναι παιδική πορνογραφία ή το περιεχόμενο παιδικής εκμετάλλευσης. Οποιοσδήποτε ιστότοπος βρεθεί ότι φιλοξενεί παιδική πορνογραφία, σύνδεσμο προς παιδική πορνογραφία ή εκμεταλλευτικό περιεχόμενο θα ανασταλεί αμέσως χωρίς ειδοποίηση ή προειδοποίηση.

5. Χρήση Υπηρεσιών

 1. Διευθύνσεις IP. Οι διευθύνσεις IP που σας εκχωρούμε είναι οι μόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ενδέχεται να ανασταλεί εάν διαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιείτε άλλες διευθύνσεις IP. Οι διευθύνσεις IP αποτελούν μέρος της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς και ανήκουν σε εμάς και απλώς εκχωρούνται σε εσάς ενώ είστε πελάτης. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτές τις διευθύνσεις εάν είναι απαραίτητο. Οι διευθύνσεις IP δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μεταφερθούν και θα ανακυκλωθούν από εμάς εάν τερματίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών.
 2. Λογισμικό. Ενδέχεται να παρέχουμε λογισμικό για να το χρησιμοποιείτε ενώ είστε πελάτης ως μέρος των Υπηρεσιών. Σε γενικές γραμμές, αυτό το λογισμικό παραχωρείται σε εσάς και δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί περαιτέρω δευτερεύουσα άδεια ή να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που επιτρέπονται ρητά στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή στις άλλες Πολιτικές μας και στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το λογισμικό. Θα σας δοθεί ή θα σας δοθεί πρόσβαση σε άδεια χρήσης λογισμικού. Αυτή η άδεια χρήσης ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω τη χρήση του λογισμικού από εσάς. Δεν παρέχουμε υποστήριξη για λογισμικό είτε το αδειοδοτείτε μέσω εμάς είτε το έχετε αδειοδοτήσει ανεξάρτητα.

6. Ειδοποίηση Πελάτη

Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις Πολιτικές μας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Π.Α.Χ. , η Ομάδα Συμμόρφωσής μας θα λάβει εμπορικά εύλογα μέτρα για να σας ειδοποιήσει μέσω email με σχετικές λεπτομέρειες σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση. Η συμμόρφωση με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους και δικαστικές εντολές θα ληφθούν επίσης υπόψη όταν απαντάμε σε εικαζόμενες παραβιάσεις.

7. Επικοινωνία μαζί μας

Σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν πιστεύετε ότι κάποιος έχει παραβιάσει αυτή την Π.Α.Χ.
Για να διευκολυνθεί αυτή η επαφή και να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται και αντιμετωπίζονται σημαντικά θέματα, έχουμε ορίσει συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας μαζί μας. Τα άτομα που επικοινωνούν μαζί μας σχετικά με αυτή την Π.Α.Χ., τη συμπεριφορά των πελατών μας ή για άλλους σκοπούς, απαιτείται να μας παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να απαντήσουμε στα αιτήματά τους. Δεν απαντάμε σε ανώνυμη αλληλογραφία και θα παραπέμψουμε άτομα που σκοπίμως επιχειρούν να μας παραπλανήσουν σχετικά με την ταυτότητά τους ή τη βάση των καταγγελιών τους, στους αρμόδιους αξιωματούχους επιβολής του νόμου. Τίποτα που μας στέλνετε ή κοινοποιείτε δεν είναι εμπιστευτικό, ανεξάρτητα από το αν ισχυρίζεστε ότι είναι.

Στείλτε όλη την αλληλογραφία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: abuse(at)webintel.gr (αντικαταστήστε το "(at)" με το "@")

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Web intelligence
Ηούς 71, Αθήνα 118 53 Ελλάδα

8. Ημερομηνία Πολιτικής

Αυτή η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 26 Αυγούστου 2022.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων και χρέωσης

1. Σκοπός

Αυτή είναι η Πολιτική επιστροφής χρημάτων και χρέωσης της Web intelligence. Αυτή η Πολιτική επιστροφής χρημάτων και χρέωσης εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους χρεώνουμε τους πελάτες για τη χρήση των Υπηρεσιών (όπως ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών), απαντάει σε ερωτήματα σχετικά με χρεώσεις, επιστροφές χρημάτων και διαφορές χρέωσης. 

2. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Ανανέωση πακέτου.
ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΑΣ, ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ (domain names) ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΑΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΑΡΧΙΚΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ WEB INTELLIGENCE ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ PORTAL ΠΕΛΑΤΩΝ. Θα σας αποσταλεί επίσης ένα προτιμολόγιο για την ανανέωση στη διεύθυνση email του λογαριασμού σας πριν από οποιαδήποτε ανανέωση με τους όρους του επερχόμενου Όρου Ανανέωσης, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας και της τιμής αυτής της ανανέωσης.

Ανανέωση Ονόματος Χώρου.
Τα ονόματα τομέων, έχουν οριστεί σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν διακοπές εφόσον υπάρχει το διαθέσιμο υπόλοιπο στον λογαριασμό σας. Πρέπει να φροντίζετε γι' αυτό εσείς, μέσω του portal στην ενότητα Billing και μετά Add Funds.

Λάβετε υπόψη, ότι όλοι οι τρόποι πληρωμής που επιτρέπουν την αυτόματη εφαρμογή χρεώσεων θα χρεώνονται πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του τομέα ανά τιμολόγιο, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία ανανέωσης (που είναι επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της επέκτασης της υπηρεσίας ονόματος τομέα.) Εάν ο τρόπος πληρωμής της επιλογής σας δεν επιτρέπει την εφαρμογή αυτόματων πληρωμών, η πληρωμή πρέπει να γίνει με μη αυτόματο τρόπο κατά ή πριν από την ημερομηνία λήξης του τιμολογίου, διαφορετικά το όνομα τομέα μπορεί να λήξει.

Αποτυχία ανανέωσης. Λογαριασμοί που έχουν ληξιπρόθεσμα τιμολόγια άνω των δεκατεσσάρων (14) ημερών, θα τεθούν σε αναστολή. Εάν πρόκειται να ενεργοποιηθεί εκ νέου ένας λογαριασμός που έχει ανασταλεί, θα πρέπει να εξοφληθούν όλα τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια για να είναι ενεργοί πριν αρθεί η αναστολή. Λογαριασμοί που έχουν ληξιπρόθεσμα τιμολόγια άνω των δύο μηνών θεωρούνται εγκαταλελειμμένοι και θα υπόκεινται σε καταγγελία - τερματισμό.

3. Ευθύνη για την πληρωμή

α. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις, τα κόστη, τα έξοδα και άλλες χρεώσεις (τα «Τέλη») που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών σας, μόλις οι Υπηρεσίες μας τεθούν στη διάθεσή σας. Το πρώτο σας τιμολόγιο δημιουργείται τη στιγμή που αγοράζετε τις Υπηρεσίες. Ένα τιμολόγιο, το οποίο θα περιλαμβάνει τη διάρκεια και την τιμή αυτής της ανανέωσης για οποιονδήποτε πακέτο Ανανέωσης, δημιουργείται τρεις (3) ημέρες πριν από την πρώτη ημέρα του πακέτου Ανανέωσης (η «Ημερομηνία λήξης»), εκτός εάν έχουν γίνει άλλες ρυθμίσεις ή ακύρωση έχει υποβληθεί αίτημα από το portal πελατών. Το τιμολόγιο θα είναι επίσης διαθέσιμο στην ενότητα «Τα τιμολόγιά μου» του Portal Πελατών. Είστε υπεύθυνοι για τις χρεώσεις που αναφέρονται στο τιμολόγιο που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πληρώνετε την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και οποιοδήποτε άλλο τιμολόγιο δημιουργείται για πακέτο Ανανέωσης. Εάν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα, Συμφωνία χρέωσης Paypal ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής με δυνατότητα αυτόματης χρέωσης, θα χρεωθείτε την Ημερομηνία λήξης. Νέες Υπηρεσίες, πακέτα ή τομείς που παραγγέλλονται και δεν πληρώνονται μετά από επτά (7) ημέρες θα ακυρωθούν.

β. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν πληρώσει για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, η Web intelligence μπορεί να εκχωρήσει απλήρωτα καθυστερημένα υπόλοιπα σε μια εταιρεία είσπραξης για τις κατάλληλες ενέργειες. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Web intelligence για όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων και άλλων νομικών εξόδων, εάν απαιτούνται νομικές ενέργειες για την είσπραξη πληρωμών για τα οφειλόμενα υπόλοιπα.

γ. Αναπροσαρμογές Τιμών. Για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, κάνουμε περιστασιακά αλλαγές στα σχέδια και τις τιμές μας. Για να ενημερώσετε το πρόγραμμά σας στις τρέχουσες προσφορές, επικοινωνήστε με την ομάδα τιμολόγησης. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε και να τροποποιήσουμε τιμολόγια που έχουν ήδη εξοφληθεί, αλλά θα χαρούμε να τροποποιήσουμε το πακέτο σας για νέα τιμολόγια.

 1. Για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, πραγματοποιούμε περιστασιακά αλλαγές στα πακέτα και τις τιμές μας για λόγους που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, διακυμάνσεις σε νομίσματα που δεν εκφράζονται σε Ευρώ, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7(β) παρακάτω. Καμία αλλαγή τιμής δεν θα ισχύει χωρίς τη συγκατάθεσή σας στη μέση ενός αρχικού πακέτου ή οποιουδήποτε πακέτου Ανανέωσης, αλλά οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν μεταξύ των πακέτων Ανανέωσης. Όλες οι αλλαγές τιμών θα αντικατοπτρίζονται στο τιμολόγιο που θα σας αποσταλεί με email πριν από την έναρξη οποιουδήποτε πακέτου Ανανέωσης.
 2. Οι χρεώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μια προσαρμοσμένη τιμή μετά τη συγκατάθεσή σας για μια τέτοια προσαρμογή Ή την έναρξη νέου πακέτου ανανέωσης, θα εφαρμοστούν την Ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται παραπάνω. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ.
 3. Μπορείτε επίσης, να επιλέξετε να αλλάξετε σχέδια στη μέση μιας περιόδου ή μιας περιόδου ανανέωσης. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε και να τροποποιήσουμε τιμολόγια που έχουν ήδη πληρωθεί, αλλά θα χαρούμε να τροποποιήσουμε το σχέδιό σας και να προσαρμόσουμε τις τιμές για τις Υπηρεσίες, για νέα τιμολόγια που δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη για κανέναν πακέτο Ανανέωσης.

δ. Ακύρωση ή συναίνεση σε ενδιάμεσες αλλαγές τιμών. Σε περίπτωση που μια ουσιώδης αλλαγή στην επιχείρησή μας ή στις τιμές ή τις υπηρεσίες του προμηθευτή μας απαιτεί από εμάς να αλλάξουμε τις Υπηρεσίες μας που σας προσφέρουμε στη μέση της αρχικής ή της περιόδου ανανέωσης, θα σας παράσχουμε μια ειδοποίηση που θα καθορίζει τις προτεινόμενες αλλαγές με εύλογη λεπτομέρεια. Σε περίπτωση τέτοιων ουσιωδών αλλαγών στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό μιας αλλαγής στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, στο εύρος ή τον τύπο των Υπηρεσιών που προσφέρονται ή την τιμή για αυτές τις Υπηρεσίες, θα έχετε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία μιας τέτοιας ειδοποίησης είτε: (i) να συναινέσετε στην αλλαγή (τις αλλαγές) και να αποδεχτείτε τους τροποποιημένους όρους για τις Υπηρεσίες από την ημερομηνία της συγκατάθεσής σας, είτε (ii) να αποδεχθείτε τον τερματισμό των Υπηρεσιών, μετά από τριάντα (30) ημέρες. Εάν δεν συναινέσετε στις αλλαγές και αποδεχτείτε το τροποποιημένο πεδίο εφαρμογής εντός της χρονικής περιόδου των τριάντα (30) ημερών, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Web intelligence μπορεί να τερματίσει τις Υπηρεσίες πριν από το τέλος της τρέχουσας περιόδου χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή συγκατάθεση.

4. Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Ορισμένες Υπηρεσίες Φιλοξενίας, φέρουν άνευ όρων εγγύηση ικανοποίησης τριάντα (30) ημερών. Για να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες Φιλοξενίας σας και να λάβετε επιστροφή χρημάτων για τις χρεώσεις μας, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Πύλης Πελατών εντός τριάντα (30) ημερών από την Ημερομηνία Ισχύος και θα εκδοθεί επιστροφή χρημάτων.

Εάν ακυρώσετε τριάντα μία (31) έως ενενήντα (90) ημέρες από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, θα σας εκδοθεί αναλογική επιστροφή χρημάτων για τις Υπηρεσίες Φιλοξενίας με βάση το αχρησιμοποίητο τμήμα των Υπηρεσιών Φιλοξενίας που έχει απομείνει στην τρέχουσα συνδρομή σας.

Εάν ακυρώσετε μετά από ενενήντα (90) ημέρες από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος, δεν δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων και οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων λαμβάνετε είναι κατά την αποκλειστική μας κρίση.

Οι λογαριασμοί που τερματίζονται λόγω παραβιάσεων των Πολιτικών μας, δεν είναι κατάλληλοι για επιστροφή χρημάτων.

Όλες οι χρεώσεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των τελών εγγραφής τομέα, των τελών εγκατάστασης και των τελών μετεγκατάστασης, δεν επιστρέφονται, δεν είναι διαπραγματεύσιμες και εξαιρούνται από την Εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Επιπλέον, τα πιστοποιητικά SSL έχουν ένα παράθυρο επιστροφής χρημάτων είκοσι πέντε (25) ημερών από τη στιγμή της αγοράς.

5. Επιστροφές χρημάτων

Οι λογαριασμοί που τερματίζονται λόγω παραβιάσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για επιστροφή χρημάτων ή πίστωση υπηρεσίας. Οι καταχωρίσεις τομέα, τα τέλη εγκατάστασης και τα τέλη μετεγκατάστασης δεν επιστρέφονται. Οι πιστώσεις υπηρεσιών δεν έχουν χρηματική αξία και επεκτείνονται κατά την κρίση μας. Οι πιστώσεις υπηρεσίας λήγουν νωρίτερα από τη λήξη, τον τερματισμό του λογαριασμού σας ή σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Όλες οι επιστροφές χρημάτων, υπόκεινται στους όρους παροχής υπηρεσιών για οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής και αυτοί οι όροι, υπερισχύουν των όρων στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και στις Πολιτικές μας. Σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να επιστρέψουμε τυχόν χρεώσεις ή χρεώσεις μέσω της μεθόδου πληρωμής, θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να επιστρέψουμε ή να πιστώσουμε τα κατάλληλα χρήματα σε εσάς.

Εάν μας πληρώσατε με πιστωτική κάρτα, θα πιστώσουμε την κάρτα που υπάρχει στο αρχείο. Εάν μας πληρώσατε μέσω PayPal, θα λάβουμε μέτρα για την επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό PayPal. Εάν μας πληρώσατε μέσω άλλου τρόπου πληρωμής (πχ. τραπεζικό έμβασμα), θα λάβουμε μέτρα για την επιστροφή των κατάλληλων χρεώσεων μέσω αυτού του τρόπου πληρωμής. Εάν οι πληροφορίες που έχουμε στο αρχείο για τον λογαριασμό σας δεν είναι ενημερωμένες, η επιστροφή χρημάτων ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί.

6. Μέθοδοι πληρωμής; νομίσματα

Δεχόμαστε πληρωμή μέσω Visa, MasterCar, PayPal και τραπεζικό έμβασμα και δεν ευθυνόμαστε για τις τραπεζικές κρατήσεις. Στην περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος θα πρέπει να φροντίζετε να λαμβάνουμε όλο το πόσο γιατί διαθέτουμε λογαριασμούς στις μεγαλύτερες Ελληνικές τράπεζες. Τυχόν έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη, εκτός αυτά του Paypal

7. Χρεώσεις για Αναβαθμίσεις Λογαριασμού, Υποβαθμίσεις και Μετακινήσεις

 1. Άδεια. Σε σχέση με οποιαδήποτε μετεγκατάσταση δεδομένων, εξουσιοδοτείτε την Web intelligence, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας για σκοπούς μετεγκατάστασης δεδομένων. Προτού ζητήσετε Υπηρεσίες που ενδέχεται να απαιτούν τη μετεγκατάσταση δεδομένων, συμφωνείτε με το παρόν να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων σας τόσο στους διακομιστές προέλευσης όσο και στους διακομιστές προορισμού, ανάλογα με την περίπτωση.
 2. Αναβαθμίσεις. Κατά την αναβάθμιση σε ένα πρόγραμμα φιλοξενίας υψηλότερης τιμής, θα μετεγκαταστήσουμε τον λογαριασμό σας στη νέα Υπηρεσία χωρίς χρέωση. Το τέλος μετεγκατάστασης του κέντρου δεδομένων αίρεται επίσης εάν επιλέξετε να μετακινηθείτε σε νέο κέντρο δεδομένων κατά τη διαδικασία αναβάθμισης. Τα αιτήματα αναβάθμισης υποβάλλονται σε επεξεργασία και ισχύουν μόνο μετά την πληρωμή της διαφοράς τιμής του πακέτου. Εάν θέλετε να μετακομίσετε σε άλλο κέντρο δεδομένων χωρίς να αναβαθμίσετε τον λογαριασμό σας, υπάρχει τέλος μετεγκατάστασης είκοσι πέντε ευρώ (25€).
 3. Υποβαθμίσεις. Κατά την υποβάθμιση σε πρόγραμμα χαμηλότερης τιμής, η διαφορά μεταξύ του ποσού της τρέχουσας τιμής του πακέτου που έχει ήδη πληρωθεί σε σχέση με την τιμή του νέου πακέτου θα τοποθετηθεί στον λογαριασμό χρέωσης ως πίστωση υπηρεσίας. Δεν θα εκδοθούν επιστροφές χρημάτων και ενδέχεται να χρεωθεί ένα τέλος μετεγκατάστασης είκοσι πέντε ευρώ (25€). Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων ή τιμολόγησης, εάν εξετάζετε το ενδεχόμενο αναβάθμισης ή υποβάθμισης για να προσδιορίσετε ποιες επιλογές είναι κατάλληλες και να συζητήσετε την τιμολόγηση.
 4. Μετακινήσεις από άλλους παρόχους. Όλη η εργασία που σχετίζεται με τη μετακίνηση - μεταφορά των υπηρεσιών σας από άλλον πάροχο, περιλαμβάνεται ως Υπηρεσία για τους σκοπούς των Πολιτικών μας.
 5. Όλες οι συμπληρωματικές μετεγκαταστάσεις, απαιτούν από τον χρήστη να παρέχει διαπιστευτήρια λογαριασμού cPanel για το προηγούμενο περιβάλλον φιλοξενίας του. Οι πελάτες που πραγματοποιούν μετεγκατάσταση από περιβάλλοντα φιλοξενίας εκτός cPanel, ενδέχεται να επιβαρυνθούν με χρέωση που καθορίζεται από την ομάδα μετεγκατάστασης και αξιολογείται με βάση την πολυπλοκότητα της μετεγκατάστασης.
 6. Οι πελάτες φιλοξενίας μεταπωλητών, αποκλειστικής φιλοξενίας και διαχειριζόμενων VPS λαμβάνουν 25 (είκοσι πέντε) συμπληρωματικές μετεγκαταστάσεις λογαριασμού cPanel. Οποιεσδήποτε τέτοιες μετεγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες Κοινόχρηστης Φιλοξενίας Ιστού ή Μεταπωλητών της Web intelligence περιορίζονται σε μέγεθος τριάντα (30) gigabyte.
 7. Οι μετεγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις Κοινόχρηστες Υπηρεσίες Φιλοξενίας Ιστού ή Μεταπωλητών της Web intelligence που υπερβαίνουν τα τριάντα (30) gigabyte σε μέγεθος, μπορούν να εγκρίνονται κατά περίπτωση κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Web intelligence. Εάν ο προηγούμενος server, δεν παρέχει πρόσβαση στο cPanel ή εάν θέλετε η ομάδα μας να μετεγκαταστήσει περισσότερους από 25 (είκοσι πέντε) λογαριασμούς, ενδέχεται να υπολογιστεί ένα τέλος μετεγκατάστασης.
 8. Άλλες καταστάσεις μετεγκατάστασης. Ορισμένοι πελάτες έχουν συγκεκριμένες ανάγκες μετεγκατάστασης, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας μας για τη μετάβαση, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με μια χρέωση που καθορίζεται από την ομάδα μετεγκατάστασης και αξιολογείται με βάση την πολυπλοκότητα της μετεγκατάστασης και τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

8. Λάθη χρέωσης. Αντιστροφές χρεώσεων

Εάν ανακαλύψετε κάποιο σφάλμα στο προτιμολόγιό σας, ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό είτε καλώντας είτε υποβάλλοντας ένα ticket στο Τμήμα Τιμολόγησης στη διεύθυνση https://clients.us4u.gr.
Θα διορθώσουμε τα λάθη τιμολογίων, εφόσον ενημερωθούμε για αυτά εντός ενενήντα (90) ημερών. Εάν έχουν παρέλθει περισσότερες από ενενήντα (90) ημέρες, ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημα επιστροφής χρημάτων. Εάν η επιστροφή χρημάτων είναι σωστή, θα μεταφερθεί στον λογαριασμό σας ως πίστωση υπηρεσίας που θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικό τιμολόγιο. Οι πιστώσεις υπηρεσιών, δεν έχουν αξία σε μετρητά.

Εάν, οποιαδήποτε στιγμή έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με μια χρέωση από την Web intelligence, επικοινωνήστε μαζί μας στο μέσω ticket ή και τηλεφωνικά σε ώρες που λειτουργούν τα γραφεία μας Τυχόν λαμβανόμενες αντιστροφές χρέωσης θα επιβαρύνουν με ένα τέλος έρευνας πενήντα ευρώ (50€) στον σχετικό λογαριασμό χρέωσης και όλες οι υπηρεσίες θα ανασταλούν αμέσως σε περίπτωση που σκοπίμως απασχολούμαστε χωρίς λόγο.

10. Φόρος Φ.Π.Α

Οι εταιρίες με έδρα την Ευρώπη εκτός της Ελλάδας είναι «φοροαπαλλαγμένοι» και δεν επιβαρύνονται με Φόρο ΦΠΑ. Για την Ελλάδα ισχύει το τελευταίο νομικό Ελληνικό φορολογικό πλαίσιο.

Πολιτική Απορρήτου

1. Συμμετέχοντες

Αυτή, είναι η Πολιτική Απορρήτου της Web intelligence. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, συζητά τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, διατηρούμε και αποκαλύπτουμε πληροφορίες που συλλέγουμε από τους πελάτες μας, τους επισκέπτες των ιστότοπών μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους επισκέπτες των ιστότοπων των πελατών μας («Χρήστες»).

2. Σκοπός

Η φύση της διαδικτυακής επιχείρησης, απαιτεί από εμάς να συλλέγουμε πληροφορίες από τους Χρήστες. Αν και αυτή η πολιτική φέρει τον τίτλο "πολιτική απορρήτου", εξετάζει όλους τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγονται άμεσα ή έμμεσα από τους Χρήστες μας, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από εμάς ("ΠΠ") και άλλες ανώνυμες πληροφορίες ("ΑΠ") (συλλογικά, “Πληροφορίες”). Πληροφορίες που μεταδίδονται, συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή που μας παρέχονται με άλλο τρόπο από τους Χρήστες δεν θεωρούνται απαραίτητα από εμάς ως ιδιωτικές. Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να προσδιορίσετε πώς χειριζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.

3. Αποδοχή της Πολιτικής

Αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας (βρίσκεται στη διεύθυνση: www.us4.gr, που αναφέρεται εδώ ως «Ιστότοπος»), υποβάλλοντας μια παραγγελία για Υπηρεσίες (όπως ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών) μαζί μας ή συμμετέχοντας στη λίστα email μας .

4. Αλλαγές στην πολιτική

Εάν κάνουμε μια αλλαγή σε αυτήν την Πολιτική που, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, είναι ουσιώδης, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση για τέτοιες αλλαγές στον Ιστότοπο ή θα επισημάνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας στον Ιστότοπο ως ενημερωμένη. Συμφωνείτε με τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μαζί σας, για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα συνεχίσουμε να διατηρούμε και να χρησιμοποιούμε ΠΠ που συλλέγαμε προηγουμένως σύμφωνα με την Πολιτική που ισχύει από εκείνη την ημερομηνία.

5. Πληροφορίες που Συλλέγουμε. Χρήση πληροφοριών.

 1. Γενικά. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ΠΠ όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης στην επίδοση της νομικής διαδικασίας (δικαστική απόφαση, κλήτευση, κλήτευση και παρόμοια). Ενδέχεται να αποκαλύψουμε ΠΠ στις αρχές επιβολής του νόμου ή στις ρυθμιστικές αρχές ως μέρος μιας έρευνας σχετικά με δραστηριότητα στον Ιστότοπο (όπως εικαζόμενη παραβίαση). Θα χρησιμοποιήσουμε εμπορικά εύλογα μέτρα για να περιορίσουμε την αποκάλυψη και τη χρήση τέτοιων ΠΠ. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ΠΠ σε σχέση με τη δημιουργία ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Οποιεσδήποτε πληροφορίες μας αποστέλλονται, δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές και ενδέχεται να κοινοποιηθούν από εμάς σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν τις χαρακτηρίσετε ως εμπιστευτικές.
 2. Πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο πελατών σας. Οι χρήστες που είναι πελάτες μας μας παρέχουν το όνομά τους, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα χρήστη, και άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες ή εμπιστευτικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να τους παρέχουμε την Υπηρεσία. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες για πελάτες από τρίτα μέρη, όπως γραφεία αναφοράς πιστώσεων, καθώς και να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από τους πελάτες μας. Αυτές οι πληροφορίες, ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που μας παρέχονται από τους πελάτες μας για τη δημιουργία αρχείου διαχείρισης και αναφέρονται ως "Στοιχεία εγγραφής και χρέωσης".
 3. Ερωτήσεις χρηστών. Οι χρήστες που επικοινωνούν μαζί μας με ερωτήσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να μας δώσουν πρόσθετες πληροφορίες για να μας βοηθήσουν στην επίλυση των ερωτήσεών τους ή για να μας βοηθήσουν στην επιχείρησή μας ("Πληροφορίες ερωτήματος χρήστη").
 4. Ανώνυμες Πληροφορίες. Συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες (AΠ) σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, όπως πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή (τύπος προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου, τελευταία διεύθυνση URL που επισκεφτήκατε και ημερομηνία και ώρα της ημέρας της σύνδεσής σας). Στέλνουμε ένα «cookie» ή «ετικέτα pixel» στον υπολογιστή σας που περιέχει έναν αριθμό αναγνώρισης που είναι μοναδικός για τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να αρνηθείτε να παρέχετε τέτοιες πληροφορίες σε εμάς ή/και να αρνηθείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αν και ορισμένες από τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ως αποτέλεσμα και ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης του ιστότοπου, για να προσαρμόσουμε τον Ιστότοπό μας στους επισκέπτες του, για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείται ο Ιστότοπός μας, για να ερευνήσουμε και να επαληθεύσουμε τη σωστή συμπεριφορά στον Ιστότοπο και να παρακολουθήσουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα του ιστότοπου.
 5. Πράκτορες τρίτων – Πρόσβαση και χρήση ΠΠ. Ενδέχεται να συνάψουμε σύμβαση με τρίτους για να μας βοηθήσουν στην επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ορισμένων Υπηρεσιών, της φιλοξενίας του ιστότοπου, της φιλοξενίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των ΠΠ και του ΑΠ), των προωθητικών υπηρεσιών, της εξουσιοδότησης και της επεξεργασίας πληρωμών, της εκπλήρωσης παραγγελιών προϊόντων και της επεξεργασίας επιστροφών . Αυτά τα τρίτα μέρη θα συμφωνήσουν μαζί μας εγγράφως για τη διατήρηση του απορρήτου σας τουλάχιστον με το επίπεδο προστασίας που ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 6. Μη συνδεδεμένοι σύνδεσμοι και πληροφορίες τρίτων. Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή άλλες πληροφορίες και υλικό που παρέχονται από τρίτα μέρη (για παράδειγμα, συνδέσμους σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τρίτων). Δεν κατέχουμε ούτε ελέγχουμε τέτοιους άλλους ιστότοπους ή τρίτα μέρη και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτούς τους ιστότοπους ή σε τέτοιο υλικό. Δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου τους ή τις πληροφορίες που συλλέγονται σε τέτοιους ιστότοπους τρίτων.
 7. Ερωτήσεις Πελατών. Χρησιμοποιούμε πληροφορίες ερωτήσεων πελατών για να προσδιορίσουμε προσωπικά τους Χρήστες. Χρησιμοποιείται σε όλη την επιχείρησή μας για την παροχή υπηρεσιών στους Χρήστες και την εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους Χρήστες. Οι πληροφορίες ερωτήσεων πελατών κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη στις ακόλουθες περιπτώσεις: για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων με τις Υπηρεσίες όταν δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε οι ίδιοι. Οι πάροχοι προϊόντων τρίτων ενδέχεται να απαιτήσουν από εμάς να τους παρέχουμε πληροφορίες ερωτήσεων πελατών. Όταν οι Πληροφορίες Ερώτησης Πελατών κοινοποιούνται σε τρίτους υπό αυτές τις συνθήκες, τα τρίτα μέρη υποχρεούνται να διατηρήσουν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές. Επιπλέον, οι οντότητες που παρέχουν προϊόντα σε εμάς ενδέχεται να έχουν πολιτικές απορρήτου που διαφέρουν από τις δικές μας. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε τα ονόματα των επιχειρήσεων που παρέχουν Υπηρεσίες μέσω εμάς σε εσάς και συνδέσμους προς τις πολιτικές απορρήτου τους, κατόπιν αιτήματός σας.
 8. Πληροφορίες για Παιδιά. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης από παιδιά κάτω των 13 ετών. Εάν ένας γονέας ή κηδεμόνας πιστεύει ότι το παιδί του κάτω των 13 ετών μας έχει παράσχει στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας.
 9. Εκτός από ανταπόκριση σε νόμιμο αίτημα από τις δημόσιες αρχές, η Web intelligence μοιράζεται μόνο τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτα μέρη που ενεργούν ως αντιπρόσωποι ή υπεργολάβοι της Web intelligence και χρησιμοποιεί μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν (ή άλλους σκοπούς που αναφέρονται εκείνη τη στιγμή της συλλογής). Σε περίπτωση που αλλάξουν οι πρακτικές της Web intelligence σχετικά με την επεξεργασία ή τη χρήση προσωπικών πληροφοριών, η Web intelligence θα σας ειδοποιήσει (είτε μέσω τροποποίησης αυτής της Πολιτικής Απορρήτου είτε με άλλο τρόπο) και θα σας δώσει την ευκαιρία να εξαιρεθείτε.

6. Η πρόσβασή σας και η δυνατότητα αλλαγής του ΠΠ

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, ενημέρωση και διορθώσεις ανακριβειών στο ΠΠ σας, επικοινωνώντας μαζί μας όπως ορίζεται παρακάτω. Για λόγους ασφαλείας, ενδέχεται να ζητήσουμε ΠΠ από εσάς σε σχέση με αυτήν την πρόσβαση. Μπορείτε επίσης: (i) να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας μέσω του πίνακα ελέγχου στον λογαριασμό σας ή (ii) να ζητήσετε να διαγραφούν οι πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματά σας, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας στη διεύθυνση https://clients.us4u.gr/contact.php.

7. Διαγραφή και διατήρηση ΠΠ

Μπορείτε, να ζητήσετε να διαγράψουμε τις ΠΠ σας και θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τέτοια αιτήματα. Ωστόσο, ενδέχεται να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ΠΠ σας για τέτοιες χρονικές περιόδους, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές.

8. Ασφάλεια

Έχουμε εφαρμόσει τεχνικές, φυσικές και διοικητικές διασφαλίσεις που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των ΠΠ από απώλεια και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και αποκάλυψη. Οι κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται στον διακομιστή μας σε κρυπτογραφημένη μορφή. Διαθέτουμε διαδικασίες διατήρησης προσωπικών πληροφοριών που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες, όπως είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω ή για να πληρούνται με άλλο τρόπο οι νομικές απαιτήσεις. Εκτός εάν αυτή η Πολιτική Απορρήτου ορίζει διαφορετικά, οι υπάλληλοί μας υποχρεούνται να διατηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες που αναφέρονται εδώ.

Όρος προσφοράς

Η τιμή προσφοράς ισχύει μόνο για την πρώτη περίοδο (έτος, εξάμηνο, τρίμηνο) και ανανεώνεται με την κανονική τιμή


© Webintel. All rights reserved. Design & development by Webintel.